Posted on

Veeplaas: Interpretasie van ‘n testament en die bedoeling van die erflater

Rynoe Smith skryf in Veeplaas oor verskillende aspekte en die implikasies van vruggebruik. Dit kan glad nie so eenvoudig wees nie.

Rynoe is lid van FISA, ‘n FPSA® en PSG Wealth-Adviseur.

Lees die stuk hier.