You are here: Home » Latest News » News » Radio Kansel – Onderhoud oor Bestorwe Boedels (1) 1 March 2013

Radio Kansel – Onderhoud oor Bestorwe Boedels (1) 1 March 2013

150x150Angelique Visser, voorsitster van FISA, praat oor boedelbeplanning op Radio Kansel, saam met Chief Master Adv Lester Basson. Luister na die podcast hieronder.

Onderhoud oor Bedoelplanning 1 March 2013

Recent Posts