You are here: Home » Latest News » News » Radio Kansel – Onderhoud oor Bestorwe Boedels (2) 8 March 2013

Radio Kansel – Onderhoud oor Bestorwe Boedels (2) 8 March 2013

150x150Angelique Visser, voorsitster van FISA, praat verder oor boedelbeplanning op Radio Kansel, saam met Chief Master Adv Lester Basson. Luister na die podcast hieronder.

Onderhoud oor Bedoelplanning (2) 8 March 2013

Recent Posts