You are here: Home » Latest News » News » Rapport: Jou geld moet langer as jy ‘lewe’

Rapport: Jou geld moet langer as jy ‘lewe’

Nico van Gijsen kyk hierdie week na die voor- en nadele van verskillende tipes van annuïteite. Hoe kies ‘n mens tussen ‘n lewensannuïteit en ‘n ‘lewende’ een?

Lees hier.

Nico is lid van FISA en besturende direkteur van Finlac.

 

 

Recent Posts